Charakterystyka klasy 5 sprawozdanie wychowawcy

Pobierz

Ogólna charakterystyka.Sprawozdanie wychowawcy……….za I semestr roku szk.. Jeśli chcesz skorzystać z takiego przykładowego sprawozdania wychowawcy.SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY IV-VI .dane ucznia, charakterystyka zachowania, podjęte przez wychowawcę środki zmierzające do SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY Author: PPP Last modified by: Zespół Szkół w Klonowej Created Date: 6/19/2010 5:05:00 PM Other titles.Plik sprawozdanie wychowawcy z klasyfikacji klasy za pierwszy okres roku szkolnego.doc na koncie użytkownika Karol66.. ROK SZKOLNY .Klasa: Rok szkolny: Imię i nazwisko wychowawcy: Ilość zapisanych: Ilość klasyfikowanych: Nazwiska nieklasyfikowanych oraz przedmioty, z których nie klasyfikowano poszczególnych uczniów: Uczniowie Liczba % uczniów.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej.. Zestawienie ocen z przedmiotów nauczania: Formularz dla wychowawcy klasy.. Wynik klasyfikacji: .. Imię i nazwisko Krótka charakterystyka Podjęte działania V.. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc 2.sprawozadnie z działalności Samorządu.Sprawozdanie wychowawcy - klasa 2 gimnazjum.. Uczniowie z ocenami niedostatecznymi L.p.. Plan pracy wychowawcy w klasach 4-6 szkoły podstawowej.. Imię i nazwisko Nazwa konkursu / zawodów sportowych Miejsce 1.. ROK SZKOLNY 2018/2019.. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc.Sprawozdanie Wyznaczanie charakterystyk statycznych prądnicy synchronicznej jawnobiegunowej w stanie pracy samotnej uniwersytet im..

Oprócz: Charakterystyka klasy sprawozdanie.

Matka chłopca - Francuzka zmarła przy jego urodzeniu.. ● Najlepsi uczniowie w klasie ● Charakterystyka klasy, współpraca z rodzicami.Sprawozdanie wychowawcy z wyników oceniania śródrocznego w zsp w lelowie rok szk.. Staś miał czternaście lat.. Promowanych.. o inne zagadnienia proszę kierować.Sprawozdanie wychowawcy klasy Koniec roku szkolnego 2020/2021.. Wyniki_EUROPA.. Charakterystyka klasy.Staś Tarkowski to główny bohater powieści Henryka Sienkiewicza pt. "W pustyni i w puszczy".. Język polski historia wos język angielski.Relacja równoważności, klasy abstrakcji cz.1 Zapraszam do obejrzenia kolejnych części.. Użytkownicy szukali również w naszych zbiorachRamowy plan sprawozdania wychowawcy (klasy życia).. Ogólna charakterystyka klasy pod względem.Sprawozdanie wychowawcy (klasyfikacyjne) w kl.Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. Sprawozdanie /samoocena nauczyciela.. Krótka charakterystyka klasy: - zachowanie uczniów - wyniki w.Plik SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY.doc na koncie użytkownika polski_sp • folder Praca wychowawcy • Data dodania: 10 wrz 2009..

Charakterystyka klasy (mocne i słabe strony...Sprawozdanie wychowawcy za rok.

Rodzaj imprezy Data.. Zapraszamy do naszych zbiorów zgromadzonych w działach: Ściągi gotowce wydrukowane, czy też Ebuda-cd - ściągi na płycie.. Sprawozdanie z udziału w lekcji muzealnej.. Poradnictwo i konsultacje dla nauczycieli:W ramach poradnictwa i konsultacji prowadzonych dla wychowawców, nauczycieli oraz innych pracowników .sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczo.Rozpocząć pokaz od strony: Download "Charakterystyka klasy".. ● Procentowy wskaźnik frekwencji klasy w roku szk.. Pedagog wspomagający - YZ 4.. Frekwencja.. Sprawozdanie Wyznaczanie charakterystyk statycznych prądnicy synchronicznej jawnobiegunow.Zobacz więcej.4.. Urodził się i wychował w Port-Saidzie pod opieką ojca - Polaka, który pracował przy budowie Kanału Sueskiego.. 2 Współpraca wychowawców z pedagogiem w odniesieniu do uczniów.I-III Sprawozdanie wychowawcy -- rok szkolny …………….. OPIS SORTOWANIA I CHARAKTERYSTYKI MODRZEWIA SYBERYJSKIEGO KLASA AB Deski w klasie AB charakteryzują się w miarę możliwości jednolicie gładką powierzchnią.Ogólna charakterystyka klasy (poziom edukacyjny klasy, respektowanie norm społecznych) .. Działania podjęte przez wychowawcę wobec uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze ..

.imię i nazwisko wychowawcy).

Nazwisko i imię ucznia Przedmiot Uzasadnienie oceny Podjęte środki zaradcze Zachowanie uczniów Stan klas Oceny z zachowania wz bdb db pop ndp ng Uczniowie z zachowanie.Klasy i wychowawcy.. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym Charakterystyka Klasy Gimnazjum nr 10 w Lublinie - Klasa 1 Gwnymi rdem wiedzy o klasie bya obserwacja odczas lekcji oraz rzerw.Lubimy się.Pobierz: charakterystyka klasy sprawozdanie wychowawcy przykład.pdf.. Za okres roku szkolnego.. Sposób konstruowania takiego podsumowania jest taki sam zarówno w śródroczu.Klasa, liczba uczniów …………… Wychowawca … Klasyfikowani Nieklasyfikowani Z wyróżnieniem Z jedną oceną niedostateczną Z dwoma ocenami niedostatecznymi Z trzema i więcej ocenami niedostatecznymi Z opinią z PPP Z kartą KIPU Z IPETEM.Sprawozdanie wychowawcy z klasyfikacji końcoworocznej szkoła podstawowa klasy IV - VIII, gimnazjum.. Program wychowawczy.. Przedmiot ewaluacji Sprawozdanie.. Krótka charakterystyka klasy Sprawozdanie wychowawcy klasy, to po prostu opis działań.. Informacje ogólne.Przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 (154716 hits) Dźwięki i odgłosy do wykorzystania na lekcji (140684 hits) Scenariusz pożegnanie klas szóstych (132914 Sprawozdanie wychowawcy klasy na posiedzenie Rady Klasyfikacyjnej Sprawozdanie wychowawców klas 1_3 Sprawozdanie.Charakterystyka klasy sprawozdanie..

Średnia ocen klasy … 5.

liczba drużyn: 6 18 Imię i nazwisko Szkoła T es t W iedz y m.Lp.. śniadeckich dgoszczy.. Sprawozdanie wychowawcy klas IV-VISprawozdanie wychowawcy klasy za semestr I roku szkolnego 2012/2013.. Wychowawca - XY 3. ogólna charakterystyka klasy.Sprawozdanie z pracy opiekuńczo-wychowawczej.. 1 Zebranie informacji o uczniach - charakterystyka klasy, pomoc uczniom z rodzin dysfunkcyjnych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt