Interpretacja cytatów z kordiana

Pobierz

Choć powstańcy podjęli się takiej formy walki, to jednak są oni z góry skazania na klęskę przez swoje własne lęki, wykazując niedojrzałość psychiczną.. Dziwna ciekawość życia prowadzi w podróży.. "Kordian" Juliusza Słowackiego stanowi swoisty komentarz do wydarzeń powstania listopadowego.. "Stary - jakby ojciec dzieci, Nie do boju, nie do trudu; Dajmy mu na pośmiewisko,Więc myśli i uczucia Trzeba skąpca przykładem, na lata rozłożyć, I nigdy zmysłów w jednej nie utracić burzy.. Na pewno widzicie podobieństwo do Wielkiej Improwizacji.. ".Niech grom we mnie wali!. Będzie wtedy można zauważyć różnicę jak rozumie dany cytat młodzież, a jak osoba dorosła.Juliusz Słowacki Kordian - opracowanie.. Improwizacja Kordiana to monolog kończący akt drugi utworu.. Stoi dumny, mając pod nogami i nad głową niebo.Kordian cierpi na "chorobę wieku".. Bohater szuka harmonii, odnosi się do natury.. To punkt kulminacyjny dramatu, nie bez powodu umieszczony na najwyższym szczycie Europy.. O niektóre interpretację będę się pytać rówieśników, bądź nauczycieli.. Kordian to dramat romantyczny napisany przez Juliusza Słowackiego, wydany anonimowo w Paryżu w 1834 r. Miał być odpowiedzią na III część Dziadów Mickiewicza.. Wyrok zemsty, zniszczenia, wyrok Baltazara.. Juliusz Słowacki.. Zyskaj dostęp do setek lekcji przygotowanych przez ekspertów!.

Na podstawie wybranych cytatów scharakteryzuj stan psychiczny bohatera.

Mimo iż ukazane postaci przynależą do jednej organizacji spiskowej wobec radykalnych .Kordian, jako reprezentant spiskowców w chwili morderstwa popada w obłęd, zaczyna go dręczyć sumienie i ostatecznie nie dochodzi do zabójstwa.. Wydarzenia sytuuje Słowacki zarówno w przestrzeniach otwartych (sad, place, górska sceneria itp.), jak i zamkniętych (podziemia kościoła, zamek królewski).. Szczególnie ważne jest to, że ten człowiek chciał zabić ciemiężyciela narodów - cara Mikołaja I z własnej inicjatywy: "Idźmy tam … i wypalmy ogniami na murze.. Dojrzewanie to należy rozpatrywać w dwóch aspektach: emocjonalnym i politycznym.. jam jest wielki, mocny.Oprac.Akt 1-2Akt 3InterpretacjaImprowizacja Kordiana INTERPRETACJA "Kordian" Juliusza Słowackiego to dramat romantyczny przedstawiający kilka problemów.. W Przygotowaniu widzimy diabły, które kreują przywódców polskiego powstania listopadowego.. Zrywa z przyczynowo-skutkowym ciągiem wydarzeń, z zasadą trzech jedności typową dla dramatu klasycznego i Arystotelesowską zasadą mimesis.. Z "Przygotowania": "Więc się koło tortury całe obróciło?. Powstanie wybuchło w roku 1830 w Warszawie.. Próbuje z niej odczytać przyszłość, wysłuchać modlitwy.Przeanalizuj wypowiedź Kordiana otwierającą akt I dramatu..

Na tej stronię będę pisała o mojej własnej interpretacji różnych cytatów, z różnych kategorii.

Utwór napisany został w Genewie w 1833, ukazał się anonimowo w Paryżu w 1834.. Trzeba się dziś zwyciężyć, aby jutra dożyć.. Dowiesz się, że nie jest łatwo zamienić słowa w czyn, a największym przeciwnikiem człowieka, jest on sam, a także, że przez brawurę można tak stracić, jak i uratować życie.Kordian to dramat romantyczny, najbardziej charakterystyczny gatunek epoki romantyzmu.. Teraz, gdy niebo zabłyśnie, Błyskawica trwa dłużej niż te wszystkie lata, Zbiegłe męczarnią dla świata; A każdy rok jak ślimak sunął się leniwo.. A za ciekawość trzeba nieszczęściami płacić, I nigdy zmysłów w jednej burzy nie utracić.11.. Monolog Kordiana na szczycie Mont Blanc.. Polemika z mesjanizmem.. Zabił się - młody… Zrazu jakaś trwoga Kładła mi w usta potępienie czynu; Była to dla mnie posępna przestroga, Abym wnet gasił myśli zapalone Dziś gardzę głupią ostrożnością gminu,Kordian jest bohaterem dynamicznym, który z młodego, trochę rozpieszczonego chłopca, staje się mężczyzną świadomym własnych celów.. Wsteczną drogą do źródła mętnego powracam.". Rozpoczyna się analizą uczuć i emocji stojącego na szczycie bohatera.. Stwierdza, iż boi się patrzeć w dół, jest tam przepaść ciemna, mogąca symbolizować otchłań..

Pierwsza - poezję mesjanistyczną niosącą sen i pociechę (program mający odpowiednik w twórczoci poetów emigracyjnych skupionych wokół Mickiewicza), druga - krytykuje ją (zgodnie z zasadami realizmu ...Cytaty- interpretacja.

Otaczającą go przestrzeń nazywa "kryształową kulą".. Tuż przed komnatą poczuł jakby mu ktoś wbijał nóż w mózg i padł nieprzytomny.. Niech w tłumie myśli jaką myśl wielką zapali.. Daj życiu duszę i cel duszy wyprorokuj.". Na każdym szczeblu życia rzeczywistość czeka.". Akt II - Kordian podróżuje po Europie, w poszukiwaniu sensu istnienia.. Carom nie dopita z rąk wypadnie czara".Spisek koronacyjny w "Kordianie".. Interpretacja "Kordian" jest dziełem rozbudowanym.Kordian, poprzedzony mottem, składa się z Przygotowania, Prologu oraz z trzech aktów części pierwszej, czyli Spisku koronacyjnego.. Różnica jest jednak zasadnicza: Kordian nie mierzy się z Bogiem, tylko z własnymi słabościami..

Dla nędzarzy ...Monolog Kordiana na szczycie Mont Blanc - interpretacja fragmentu Monolog Kordiana na szczycie Mont Blanc - interpretacja fragmentu Zdobycie szczytu najwyższej góry Europy, czyli masywu Mont Blanc, stanowi swoiste zwieńczenie wędrówki, jaką odbył Kordian po opuszczeniu ojczyzny.Monolog Kordiana na szczycie Mont Blanc • Jam jest posąg człowieka na posągu świata.Kordian - cytaty.

Przebywał wówczas w stolicy, był więc bezpośrednim świadkiem wydarzeń.. Najważniejsze cytaty z "Kordiana" Słowackiego.. W Anglii rozmawia z Dozorcą, który uświadamia mu, że światem rządzi pieniądz, we Włoszech Wiolettą, z którą ma romans, mówi mu, że go kocha, ale młodzieniec orientuje się, że bardziej kocha jego pieniądze.Kor­dian prze­ży­wa nie­szczę­śli­wą mi­łość, pi­sze wier­sze dla swo­jej uko­cha­nej Lau­ry.. "Wierzcie mi!. Dojrzewanie głównego bohatera.. Udział w powstaniu ograniczał się w jego przypadku .To nic dziwnego, bo przedsięwzięcie Kordiana decydować miało o losach narodu.. Jest in­dy­wi­du­ali­stą, więk­szość cza­su spę­dza w sa­mot­no­ści.. Każdy ząb jej rozdziera, każda śruba ciśnie.. Juliusz Słowacki miał wówczas dwadzieścia jeden ;lat i status początkującego poety.. Kordian w czasie podróży zrozumiał, że literatura, którą żył do tej pory, ma się nijak do rzeczywistości, że .Kordian nie zabił cara, ponieważ w drodze do jego komnaty przeszkadzały mu różnego rodzaju widma, z diabłem na czele.. Kordian - dramat romantyczny autorstwa Juliusza Słowackiego.. Są to osoby zupełnie nieodpowiednie do działalności wojskowej i politycznej, niedojrzałe, przestraszone, zbyt ugodowe, niedoświadczone .Z kolei po powrocie na tereny ojczyzny zatrzymał się w Warszawie.. Autor: Karolina Marlęga Serwis chroniony prawem autorskim.. Na początek kilka faktów.. Sfera realna łączy się w nim z metafizyczną, pozaziemską (np. w Przygotowaniu).Kordian ujawnia swoje wątpliwości wydobyte gdzieś z głębi duszy, manifestuje bunt wobec świata, a tym samym określa własny system wartości.. "Wierzcie mi!. Występują w nim trzy osoby, które prezentują różne koncepcje literatury narodowej.. Wy­bie­ra się w po­dróż, aby zna­leźć sens ży­cia i zdo­być wie­dzę o świe­cie.Cytaty z pracy.. wierzcie, ludzie!.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt