Napisz parafrazę słowotwórczą słowa mówca

Pobierz

ANALIZA SŁOWOTWÓRCZA RZECZOWNIKÓW 1.. Przykład: Wyraz pochodny do analizy: stolik.. wymysł - 'coś, co zostało wymyślone'.. PARAFRAZA SŁOWOTWÓRCZA - opis wyjaśniający znaczenie wyrazu pochodnego (derywatu), zawierający wyraz podstawowy.. Przykład - wyraz pochodny do analizy: stolik 1.. Na przykład mędrzec to 'ktoś, kto jest mądry', a drukarz to 'ktoś, kto drukuje'.. Wskaż ewentualne oboczności.. WYRAZ/Y MOTYWUJĄCY/E - wyraz, od którego został utworzony dany wyraz pochodny.. Przymiotniki powstają od innych przymiotników, rzeczowników albo czasowników.. PARAFRAZA SŁOWOTWÓRCZA - opis wyjaśniający znaczenie wyrazu pochodnego (derywatu), zawierający wyraz podstawowy np. domek - 'mały dom' szklarz - 'ten, kto szkli' wymysł - 'coś, co zostało wymyślone' 2.Wyróżniamy:• przedrostki (prefiksy) - dodajemy je przed tematem wyrazu: prze + widzieć = przewidzieć;• przyrostki (sufiksy) - dołączamy je po temacie wyrazu: mów + ca = mówca;• wrostki (interfiksy) - dodajemy je, łącząc dwa słowa w jedno: zlew + o + zmywak = zlewozmywak;• formant zerowy - nie dodajemy niczego, z wyrazu podstawowego pozostawiamy sam temat lub odcinamy jakąś jego część: dźwig <= dźwigać.Następnie, poniżej każdego zdjęcia poproś ich, aby napisali krótką parafrazę strofy, używając odpowiedniej gramatyki i odpowiednich przejściowych słów i zwrotów..

Napisz parafrazę słowotwórczą do wyrazów.

Czasowniki zaś tworzymy od innych czasowników, rzeczowników albo przymiotników.> Analiza słowotwórcza wyrazu - polega na wyodrębnieniu w nim podstawy słowotwórczej i formantu.. domek-mały dom domek-wyraz podstawowy to dom to musisz ułożyć definicje ze słowem dom tak jak jest z przykładem podanym wyżej!. Zawarty jest w niej wyrazParafraza słowotwórcza.. Wyodrębnij w nich podstawępomóżcie z zadaniem:) w każdej kolumnie podkreśl wyraz którego definicji słowotwórczej nie można utworzyć mówić mówca przemówienie pisać pisak pismo rysować narysować rysunek b)wybierz z każdej grupy jeden wyraz podzielny słowotwórczo i zapisz jego definicję słowotwórczą.mówić mówca _____ dróżka droga _____ Zad.. Formant -ik 4.W utworzonych czasownikach zaznacz podstawę słowotwórczą (P) i formant (F) oraz oboczności .. czytelnia, domek, skąpy, mówca, chłopisko, koszyk, zmywarka, czytać, dom, mówić, chłop, kosz, .. Zapisz wyrazy podstawowe dla podanych wyrazów pochodnych.. Proszę czekać.. 0 ocen | na tak 0%.Napisz przemówienie na wybrany temat: 1. podaj definicję parafrazy słowotwórczej podaj definicję podstawy słowotwórczej.. Podstawa słowotwórcza: stol 3.. Przeprowadź analizę słowotwórczą podanych wyrazów pochodnych wg wzoru.. potrzebne na jutro proszę pomóżcie..

Ułóż parafrazę słowotwórczą.

parafraza słowotwórcza, inaczej zwana eksplikacją słowotwórczą to taka definicja wyrazu pochodnego, która zawiera .. Ktoś kto jest mówca.. np. domek - dom.• przyrostki (sufiksy) - dołączamy je po temacie wyrazu: mów + ca = mówca; • wrostki (interfiksy) - dodajemy je, łącząc dwa słowa w jedno: zlew + o + zmywak = zlewozmywak; • formant zerowy - nie dodajemy niczego, z wyrazu podstawowego pozostawiamy sam temat lub odcinamy jakąś jego część: dźwig <= dźwigać.. Wyrazem podstawowym w obu przypadkach będzie wyraz las, od którego formacja lasek została utworzona sufiksem (tj. formantem) -ek, a leśnik - sufiksem -nik (alternacje: a:e oraz .Rodzina wyrazów od wyrazu dom dom domek domeczek domuś domowy przydomowy podomka 5.. Zbliża się lato - piękna i ciepła pora roku.. jak wyżej (cała kolumna) jak wyżej (cała kolumna)Analizę słowotwórczą rozpoczynamy zawsze od sprowadzenia wyrazu pochodnego do jego formy podstawowej (M. l. pój.. szklarz - 'ten, kto szkli'.. np. domek - 'mały dom'.. 2, 6 , 7 z podręcznika).. Jakie cechy posiada osoba, która tak o sobie mówi?. Wzór: piesek - mały pies, kawiarnia - miejsce, w którym można kupić, pić kawę książeczka- .Słowotwórstwo - dział językoznawstwa zajmujący się sposobami powstawania nowych wyrazów w języku..

2.Ułóż parafrazę słowotwórczą.

opisaniem, w taki sposób, by wskazać znaczeniowy związek z podstawą.. Czekam na Naj;)parafraza słowotwórcza (taka definicja słowotwórcza, w której znajdzie się wyraz motywujący i definiowany wyraz motywowany i która odda znaczenie wyrazu motywowanego), podstawa słowotwórcza, tematy słowotwórcze badanej formacji i podstawy słowotwórczej, użyte formanty i zachodzące oboczności, rodzaj derywacji, typ derywatu, Napisz parafrazę słowotwórczą wyrazu: herbaciarnia - Przykładowe rozwiązanie: herbaciarnia - miejsce, - Pytania i odpowiedzi - Język polskiParafraza słowotwórcza dla wyrazu brzuchomówca jest: answer choices .. Oddziel podstawę słowotwórczą od formantu.. Napisz notatkę (na podstawie zad.. Głośnik nie mówi swojemu wrogowi, co go złości.1.. 8.04 ( środa) Sprawdzam swoją wiedzę.. Parafrazy słowotwórcze podanych przez Panią wyrazów brzmią następująco: lasek 'mały las', leśnik 'ten, kto (pracuje) w lesie'.. Pytanie: napisał: martyna.niedziela.. Wyodrębnij część wspólną wyrazu podstawowego i pochodnego - to podstawa słowotwórcza..

Oddziel podstawę słowotwórczą od formantu.

r.m. przymiotników, bezokolicznik).. Wyraz podstawowy Wyraz pochodny Podstawa słowotwórcza Formant oboczności cł(o) celnik cel- -nik ꬾ:e ł:l księgarnia głupota malec dodać1.. Odpowiedź: ostatnia edycja: Agnieszka Piwnicka-Jagielska.. Wskaż ewentualne oboczności.. Parafraza słowotwórcza: mały stół 2.. Jak dokonać analizy - Tworzymy definicje wyrazu pochodnego.. Ktoś kto mówi brzuchem.. Utwórz parafrazę słowotwórczą wyrazu okularnik - Parafraza: - Pytania i odpowiedzi - Język polskiParodie reklam pojawiają się też w repertuarze kabaretów, żeby wspomnieć tu chociażby parafrazę piosenki sielskiej Stefana Witwickiego Gdybym ja była słoneczkiem na niebie, do której muzykę napisał Fryderyk Chopin.. Przypomnij im również, że nie powinni zaniedbywać obowiązków szkolnych.. Dokonaj analizy wyrazów pochodnych: mówca, pięknie, naukowiec - utwórz parafrazę słowotwórczą - wyodrębnij podstawę słowotwórczą - oddziel formant od podstawy słowotwórczej1.. Zwróć uwagę na sposób prowadzenia dyskusji przez filozofa.. Wyodrębnij część wspólną wyrazu podstawowego i pochodnego - to podstawa słowotwórcza.. Wyrazy złożoneWyraz pochodny - wyraz utworzony od wyrazu podstawowego, zazwyczaj za pomocą formantów ( przyrostków, przedrostków, wrostków), np. kotek, zamalować, dwutygodnik.. Parafraza słowotwórcza: mały stół; Podstawa słowotwórcza: stol; Formant -ik; Oboczności: o:ó l:łodpowiedział (a) 03.11.2009 o 19:29. jeżeli masz np. wyraz : domek to musisz dać potym myślinik i napisać dały dom.. Definicje te nie zawsze pokrywają się z tymi, które znamy ze słowników.Wszystko dużo przejrzyściej w załączniku :) Plus przykład analizy słowotwórczej.. Głośnik mówi swoim przyjaciołom, co go zdenerwowało, pracują, a mówca już się nie gniewa.. Temat: parafraza.. Napisz przemówienie do swoich rówieśników, w którym zachęcisz i … przekonasz ich do spędzania czasu na świeżym powietrzu.. Przywołany przez kabaret Otto początek jednej ze zwrotek brzmi: "Gdybym ja miała skrzydełka jak Always.". (zamiast: "Gdybym ja miała skrzydełka jak gąska.. ").Parafraza nie jest przekształceniem wyrazu.. Rzeczowniki tworzone są od innych rzeczowników, przymiotników albo od czasowników.. Jest jego omówieniem czy.. Wyjaśnij znaczenie słów : ,,Wiem, że nic nie wiem".. Parafraza słowotwórcza - objaśnienie wyrazu pochodnego z wykorzystaniem wyrazu podstawowego, np. rączka - mała ręka.mówić - mówca - mównica.. rzeczowników, M. l. pój.. interesujące nas słowo pochodzi bezpośrednio, a nie z całą rodziną.Znaczenie wyrazu pochodnego odczytujemy, tworząc jego definicję, którą nazywamy parafrazą słowotwórczą..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt