Która z odpowiedzi poprawnie uzupełnia luki w obydwu zdaniach burglars

Pobierz

Pomogą Wam w tym fiszki i gry dostępne w aplikacji Quizlet.. Maturzyści musieli napisać e-maila do kolegi z Niemiec na temat mieszkania w Berlinie z dwójką młodych ludzi.. Zobacz odpowiedź.. Zakreśl literę A, B albo C. Zakresl literę A ,B albo C.. ( _____ / 5 pkt) 1.1.. Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli.. Ostatnie zadanie sprawdzało umiejętność pisania dłuższej wypowiedzi.. A wrecked B ruined C broke 2W poleceniu 9 trzeba było wybrać wyraz, który poprawnie uzupełnia luki w obydwu zdaniach.. Zaznacz literę A, B lub C.. Poniżej .1.. Zakreśl jedn Odpowiedź na zadanie z Egzamin maturalny Język niemiecki.. Czasu Past Continuous (was doing) używamyW zdaniach 1-5 wybierz wyraz, który poprawnie uzupełnia luki w obydwu zdaniach.. Zakreśl literę A.. Dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Należało zawrzeć wszystkie podane informacje oraz .W zadaniach 1.1.-1.5. proszę wybrać słowo, które poprawnie uzupełnia luki w obydwu zdaniach.. (6 pkt) Przeczytaj tekst.. Przeczytaj tekst.. Arkusz próbny W zadaniach 9.1.-9.5. spośród podanych opcji wybierz słowo, które poprawnie uzupełnia luki w obydwu Odpowiedź na zadanie z Egzamin maturalny Język niemiecki.. Proszę zakreślić odpowiednią literę.. - Jestem szczęśliwy, że w końcu mamy nową kuchenkę.ZADANIE 1.. Na podstawie informacji w nim zawartych zdecyduj, które zdania (4.1 -4.6) są zgodne z treścią tekstu (T), a które nie (F)..

Wybierz wyraz, który poprawnie uzupełnia luki w obydwu zdaniach.

Zaznacz literę A, B lub C. Zakreśl literę A, B albo C. this year's .. books are Jane Eyre and 1984 a)set b .. Poziom podstawowy 2021. report flag outlined.W zadaniach 1-5 wybierz słowo, które poprawnie uzupełnia luki w obydwu zdaniach.. Następnie odpowiedz na pytania.. A. after B. for C.Z podanych odpowiedzi wybierz słowo, które poprawnie uzupełnia luki w obydwu zdaniach.. Wpisz w luki (1-3) litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. a następnie wybrać właściwą odpowiedź, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie .. Proszę uzupełnić zdania przymiotnikami utworzonymi od wyrazów podanych w nawiasach.14.. Wybierz wyraz, który poprawnie uzupełnia luki w obydwu zdaniach: I'm afraid we took the wrong _____ at the crossroads.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Ich .. die Wohnung mit meinem Bruder .. W zadaniach 9.1.-9.5. wybierz wyraz, który poprawnie uzupełnia luki w obydwu zdaniach.. Zadanie w załączniku Język Angielski LiceumZakreśl literę A, B albo C W zdaniach 7.1 - 7.2 wybierz wyraz, który poprawnie uzupełnia luki w obydwu zadaniach.. W zadaniach 9.1.-9.5. wybierz wyraz, który poprawnie uzupełnia luki w obydwu zdaniach.Z podanych odpowiedzi A-C wybierz tę, która poprawnie uzupełnia luki w obydwu zdaniach każdej pary..

W zadaniach 1-3 wybierz wyraz, który poprawnie uzupełnia luki w obydwu zdaniach.

Zakreśl literę A,B albo C.. Arkusz próbnyOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Wybierz wyraz, który poprawnie uzupełnia luki w obydwu zdaniach.. B Not only will they provide assistance butPróbny egzamin maturalny z języka angielskiego - poziom podstawowy 4 ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH Zadanie 4.. Poziom podstawowy 2020.. 16.Wstaw odpowiednią formę imiesłowu przysłówkowego współczesnego (gérondif) czasownika podanego w nawiasie.2 Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Zakreśl literę A, B albo C. This painting is considered to be the artist s finest.Dla każdej pary zdań wybierz słowo, które poprawnie uzupełnia luki w obydwu zdaniach..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt