Argumentum a contrario przykład

Pobierz

Zyskaj dostęp do tej i 4420 pozostałych informacji poprawnościowych.. zamów Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na bloguArgumentum a simili- w logice termin ten oznacza argument oparty na podobieństwie - argumenty takie wiążą się więc z wnioskowaniem przez analogię.. zgłoś uwagęWnioskowanie przez przeciwieństwo, czyli "argumentum a contrario" pozwala na wyprowadzenie prawidłowego przekonania ze specyficznego układu dwóch jednocześnie przyjętych przesłanek - zwykle jednej pozytywnej, drugiej negatywnej.. O wyborze jednego z dwóch konkurencyjnych wnioskowań nie decydują przesłanki wynikające z.a contrario a fortiori (z większego na mniejsze, z mniejszego na większe) Analogia - charakterystyka Wnioskowanie z analogii (zwane inaczej argumentum a simili oraz wnioskowaniem z podobieństwa) polega - najogólniej mówiąc - na stosowaniu do przypadków przez prawo nieuregulowanych norm regulujących przypadki podobne.. Wielki słownik ortograficzny PWN* a con•trario.. argumentum a major ad minus "- "co wolno więcej to tym bardziej wolno mniej" (zasada rozumowania z większego na mniejsze)Poszczególne typy użyć wyrażenia a contrario zbierzemy i skomentujemy w punktach.. a kontrario] «przeciwnie» Słowniki PWN - zobacz ofertę >> Encyklopedia PWN .. Na przykład: jeżeli ktoś jest zobowiązany do pilnowania jakiegoś terenu, to wynika z tego nakaz częstego obchodzenia go, kontrolowania czy nie przebywają na nim niepowołane osoby, czy zamknięte są wszystkie wejścia, itp.sylogizmów dialektycznych należą: argument a contrario, argument a fortiori argument a completudine, argument a coherentia, argument psychologiczny, argument Wnioskowanie a fortiori a minori ad maius wnioskowanie z mniejszego na większe komu nie wolno mniej, temu tym bardziej nie wolno więcej a maiori adargumentum a simili po polsku argumentum a simili tłumaczenia argumentum a simili Dodaj wnioskowanie z podobieństwa NA Zobacz algorytmicznie wygenerowane tłumaczenia..

Słownik języka polskiego PWN* a contrario [wym.

Spis treści 1 Wnioskowanie "tym bardziej" 2 A fortiori w debatach relatywistycznych 3 Przypisy 4 Literatura Wnioskowanie "tym bardziej"Encyklopedia PWN argumentum a contrario [ łac., 'argument z przeciwieństwa' ], prawo w prawie wnioskowanie oparte na zasadzie, że jeśli norma prawna wiąże konsekwencje tylko z faktami w niej wymienionymi, to konsekwencje te nie wiążą się z innymi faktami.. Należy zwrócić uwagę, iż w pierwszej kolejności dokonujemy wykładni dosłownej, badamy literalny sens przepisu.Argumentum a contrario (z łaciny), przeciwieństwo zasady analogia iuris (analogii z ustawy), wykładnia prawa, wg której: jeżeli norma prawna wiąże skutki prawne tylko z faktami wymienionymi w przepisie prawnym, formułującym tę normę, to skutki prawne nie mogą wiązać się z innymi, nawet podobnymi faktami.Argument acontrario - są pewne A, są pewne B, są pewne C (jeśli zanegujemy A, to nie może być B, lub C jeśli zanegujemy B to może to być A lub C Atrgumentum a fortiori -dwie zasady 1. ".

ARGUMENT 5 (2) argument a contrario (z przeciwieństwa) - stanowi odwrotność argumentu a simili .

EurLex-2W logice , argumentum e contrario (łac: "Argument z Przeciwnie"; również a contrario lub ex contrario ), znany również jako odwołanie od Przeciwnie , oznacza dowolną tezę, że twierdzi się być prawidłowa, ponieważ nie jest obalona przez pewien walizka.Jest przeciwieństwem analogii .Kiedy analogia jest dozwolona, e contrario jest zabronione i odwrotnie.a contrario (język łaciński) wymowa: znaczenia: fraza przysłówkowa (1.1) przeciwnie, odwrotnie odmiana: przykłady: składnia: kolokacje: (1.1) argumentum a contrario synonimy: antonimy: hiperonimy: hiponimy: holonimy: meronimy: wyrazy pokrewne: związki frazeologiczne: etymologia: uwagi: źródła: ↑Koncepcja argumentu per analogiam i przykłady jego zastosowania w orzecznictwie sądowoadministracyjnym.. Jak wiele wnioskowań prawniczych, tak rozumiany argument a contrario nie stanowi wnioskowania logicznego, a tylko pewną wskazówkę interpretacyjną, która musi być uzupełniona przez właściwe odczytanie intencji prawodawcy, inne przepisy prawne czy też przez okoliczności wydania przepisu.Argumentum a contrario (wnioskowanie z przeciwieństwa) - wnioskowanie z przeciwieństwa stanowi operację odwrotną do opisanego wyżej wnioskowania z podobieństwa..

EurLex-2 Zobacz także a contrario przypis 33 powyżej dotyczący motywu 20 rozporządzenia 650/2012.

Karze podlega tylko ten, kto popełnia czyn zabroniony przez ustawę.wnioskowanie z przeciwieństwa (a contrario) zaliczane do wnioskowań aksjologicznych jest odwrotnością wnioskowania opartego na analogii legis.. argumentacja ta przebiega według schematu: jeżeli norma prawna wiąże konsekwencje k z faktem f1 i dany fakt f2 nie jest identyczny z faktem f1, to nie wolno do niego zastosować konsekwencji k, nawet …argumentum a contrario - definicja, synonimy, przykłady użycia Toggle navigation Toggle navigationSłownik języka polskiego Słownik języka polskiego Poradnia językowa Korpus językowy Młodzieżowe Słowo Roku Ciekawostki Zasady pisowni Encyklopedia Translatica Produkty i usługi wszędzie wszędzie tylko w Poradni językowej tylko w Korpusie językowyma contrario.. March 2017; Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 15(1):65-78analogii legis.. Pozwala na wyprowadzenie tezy, że jeżeli brak informacji ojakimś3.. Analogia - przykładPrzykładem tego rodzaju rozumowania może być jeden z wyroków Sądu Najwyższego, w którym stwierdza się: "Pracownik, który działając w interesie zakładu pracy poświęca mniejsze dobro dla ratowania większego nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie dobra mniejszej wartości".Wnioskowanie a fortiori stosowane jest najczęściej dla wzmocnienia argumentacji, czasami też dla pozorowania wniosku logicznego tam, gdzie go nie ma ( petitio principii )..

Literature Należy stąd wywnioskować a contrario, że sama Komisja nie uważała, żeby ów nakład pracy był nieracjonalnie duży.

Wraz z analogią iuris oraz argumentum a fortiori i argumentum a contrario normującego podobny stan faktyczny jak i iuris z ducha prawa a także .które są wystarczające, aby nakazany stan rzeczy nie został zrealizowany.. Częściej termin ten pojawia się w odniesieniu do wnioskowań prawniczych, oznaczając pewną dyrektywę interpretacyjną (nie mającą charakteru wnioskowania logicznego, ale wskazówki interpretacyjnej).Z kolei wybór a contrario ogranicza zasięg normy tylko do grupy przypadków ściśle w niej określonych [9]..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt