Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych 2021

Pobierz

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem rekrutacji, sprawdzian uznaje się zaWyniki testu predyspozycji językowych.. Zobacz.. 18 czerwca 2021.. Oficjalna strona V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Klasa dwujęzyczna -wyniki sprawdzianu kompetencji językowych.. Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych: I termin -14 czerwca 2021 r. do 13 sierpnia 2021 r. II termin - do 9 lipca 2021 r. 4.Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna).. I termin do 17 czerwca 2021 r.; II termin do 9 lipca 2021 r. do 13 sierpnia 2021 r. 11którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, do 31 lipca 2020 r.; 8 Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna).. Powinny być widoczne w Waszym profilu.. 15 czerwca 2021 r. Poniżej przedstawiamy listę osób, które osiągnęły próg punktowy (50% ) z testu kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej (do pobrania poniżej).Przedstawiamy wyniki sprawdzianu kompetencji językowych.. Sukces w Olimpiadzie Wiedzy TechnicznejWyniki sprawdzianu kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej z językiem niemieckim zostały wprowadzone do systemu rekrutacyjnego..

Gratulujemy wyników!Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych.

Zagadnienia do sprawdzianu kompetencji językowych oparte na podstawie programowej dla szkoły podstawowej są dostępne w zakładce Rekrutacja.. Wynik SKJ został przez system przeliczony na punkt rekrutacyjny.. Niższe wartości oznaczają, że SKJ nie został zaliczony.przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych - przed przystąpieniem do sprawdzianu kandydat obowiązany jest wylegitymować się dokumentem tożsamości ze zdjęciem (np. legitymacją szkolną) 17.06.2021 r podanie do publicznej wiadomości wyników sprawdzianu kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej 25.06-14.07.2021 r.ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych: 17 czerwca 2021 możliwość zmiany wniosku (wycofanie dotychczasowgo i złożenie nowego w tej samej lub innej szkole): do 21 czerwca 2021 oraz od 25 czerwca do 14 lipca w dni robocze w godz. 9:00-15:00 (nie można dopisać klasy dwujęzycznej bez uzyskanego wyniku sprawdzianu z języka .10 czerwca 2021 r. godz.14.00.. Próg kwalifikujący to 20 punktów (40%).10 Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna)..

Czas trwania sprawdzianu kompetencji językowych wynosi 60 minut.

UZUPEŁNIENIE WNIOSKU 25 czerwca - 14 lipca, do godz. 15.00Sprawdzian Kompetencji Językowych 2021.. Na pewno świetnie im poszło.. Fizycy z Frycza osiągnęli sukces w Olimpiadzie Fizycznej 14 czerwca 2021.. WYNIKI PRZEPROWADZONYCH SPRAWDZIANÓW - II TERMIN 9 lipca Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych i predyspozycji językowych zostaną ogłoszone w szkołach, w których kandydat do nich przystąpił.. Cze 17 2021.. Lista uczniów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu została również wywieszona w szkolnym holu na tablicy "REKRUTACJA".. I termin do 9 lipca 2020 r.;przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych w terminie ustalonym przez daną szkołę.. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem rekrutacji, sprawdzian uznaje się za zaliczony w przypadku uzyskania wyniku co najmniej 30% możliwych do zdobycia punktów.. Kandydaci do klas ID pre-IB/MYP i IE pre-IB/MYP, aby zaliczyć sprawdzian muszą uzyskać wynik co najmniej 70% na sprawdzianie.Wyniki sprawdzianu kompetencji środa, 16 czerwca 2021 09:21 Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do klas dwujęzycznych Poniżej przedstawiamy wyniki sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do klas dwujęzycznych..

Ósmoklasiści przystąpili do sprawdzianu kompetencji językowych.

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych nastąpi 8 czerwca 2021 .8 czerwca 2021 r. Sprawdzian kompetencji językowych (dla kandydatów do kl. I C) 15 czerwca 2021 r. Informacja o wyniku sprawdzianu kompetencji językowych (kl. I C) 15 czerwca - 14 lipca 2021 r. Dostarczenie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminów: 22 lipca 2021 r. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do I LO: 23 - 30 lipca 2021 r.28 czerwca 2021 r. godz. 10.00 - II termin testu kompetencji językowych z języka angielskiego do klas dwujęzycznych dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie, do 09 lipca 2021 r.Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna)..

Wyniki testu predyspozycji językowych z dnia 08.06.2021r.

do 31 lipca 2020 r.; 9 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o godz. 15.00, a ogłoszenie wyników nastąpi do 9 lipca 2021r.. Dziś ważny dzień dla kandydatów.. Pozytywny wynik SKJ to wartość minimum 0,50.. Poniżej przedstawiamy wyniki sprawdzianu kompetencji językowych: Osoby, które zaliczyły test do klas pre-IB powinny uzyskać wynik powyżej 70 %, natomiast do pozostałych klas wynik powyżej 50 %.Wyniki punktowe Sprawdzianu Kompetencji Językowych zostały wprowadzone do systemu Nabór Pomorze.. 9 sierpnia 2021 r. godz.10.00: II termin - 21 czerwca 2021 r. (w II LO w Poznaniu) 3.. Za sprawdzian nie przyznaje się dodatkowych punktów w rekrutacji.podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych 17 czerwca do godz. 15.00 dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów, którzy nie przystapili do sprawdzianów w pierwszym terminie (II termin)Ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych: 17 czerwca 2020 godz.10.00.. Przypominamy, że: "Kandydaci do klas IA, IB, IC, aby zaliczyć sprawdzian muszą uzyskać wynik co najmniej 30% na sprawdzianie.. XVI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im.• Ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu: 17 czerwca 2021 r. (I TERMIN), 9 lipca 2021r.. Aktualności Wyróżnione.. Wyniki już 15 czerwca 2021 godz.10.00.Podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna) I termin: do 17 czerwca 2021Poniżej przedstawiamy wyniki sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do klas dwujęzycznych.. Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego do oddziałów dwujęzycznych z dnia 8 czerwca 2021 roku.Wyniki sprawdzianu kompetencji dostępne są tutaj.. Dodatkowy termin sprawdzianu kompetencji językowych z języka francuskiego dla osób które z przyczyn losowych nie mogły przystąpić do sprawdzianu w głównym terminie: 29 czerwca 2021 godz. 10.00..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt