Przeczytaj podane teksty i zaznacz w nich wyrazy

Pobierz

Inne odpowiedzi zgłaszam AnswerPrzeczytaj zdania a następnie wskaż w nich eufemizmy i je wyjaśnij.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 2.1.-2.3. a) Dzieci bawiły się na dworze.. Następnie określ rodzaj każdego upodobnienia i wpisz poszczególne słowa w odpowiednie rubryki tabeli.. Biblioteka podręczna 2.. Użyj dwóch argumentów.. a) W zimę byłem w Krakowie.. (5 pkt ) Przeczytaj poniższy tekst.. Następnie wybierz odpowiednie uzupełnienie luki 4.1.. Uzupełnij tabelę.. Czytelnik 5. b) W zimie byłem w Krakowie.. najhałaśliwszy A najsławniejszy B 19.2.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Podjąłeś zbyt pochopną decyzje.Eufemizmy w podanych zdaniach wraz z wyjaśnieniem: nie grzeszy skromnością - lubi się przechwalać, nie jest skromna, jest arogancka.. Uwaga!. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Policz w podanych wyrazach sylaby, głoski i litery.. Napisz ogłoszenie, w którym zachęcisz swoich rówieśników do wzięcia udziału w tym konkursie.. Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: Przeczytaj zdania, następnie .Przeczytaj podane zdania i wskaż te, w których występują formy regionalne bądź archaiczne.. Zadanie 7.. Uwaga!. narody wiedzą, że Polacy.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki..

Przeczytaj teksty.

zbyt.. Wpisz w wyznaczonych miejscach odpowiednie formy wyrazów w nawiasach.. A proposed B honeymoon C enjoyed .W Twojej szkole organizowany jest konkurs na projekt makiety zamku Horeszków.. 1.Przeczytaj: To Natan.. Uwaga!. Józek równo poukładał książki na półce.Przeczytaj tekst.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 10.1-10.3.. Nina ma siedem lat.. Problematyka Technikum Romantyk Statua Neuroza Orientalistyka Polityka Opera Foyer Koloseum Kryterium Nauka Daje naj.. Przeczytaj uważnie tekst nr 1, a następnie wykonaj poniższe polecenia.. Wpisz odpowiednią literę A-F obok numeru każdej luki.. Przeczytaj podane teksty i zaznacz w nich wyrazy sformułowania i formy odbiegające od języka ogólnopolskiego.. Jurek upiekł pięć placków.. (0-3) Przeczytaj tekst.. Do podanych wyrazów pochodnych dopisz wyrazy podstawowe.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. -Z tekstu wypisz 3 krótkie fragmenty, w których profesor Religa opisuje swoje emocje związane z pracą, np. :"Dla mnie to cud natury, kiedy serce w pustej klatce piersiowej zaczyna bić i utrzymywać krew".Przepisz podane wyrazy do zeszytu a następnie zaznacz w każdym z nich sylabę akcentowaną..

Przeczytaj wyrazy.

Zapisz te zdania.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3. na an no on ne en nu un ni in ny yn Połącz właściwe litery z lukami w wyrazach.. ---- Przeczytaj tekst i wykonaj .W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy, wliczając w to wyraz już podany.. Uwaga: w ocenie wypowiedzi będzie brana pod uwagę poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna.. Zaznacz jedną z trzech możliwości, zakreślając literę A, B lub C. mają własny język.. kodu, a poznasz imię i nazwisko autora wypowiedzi o języku polskim: "A .Przeczytaj kilka razy poniższe zdanie.. Katalog Po wizycie w .uzupelnij tekst podanymi wyrazami jeden wyraz nie pasuje do zadnej luki Zachęć turystów-przyrodnika i historyka-do odwiedzenia trójmiasta.. Wybierz jedną z liter: A, B albo C. WHAT A TEAM!. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Dokończ zdanie.. Człowiek z sercem w dłoni" na str. 300 w podręczniku.. Uzupełnij wnioski.. Uwaga!. Wskaż formanty i ich funkcje.4.. Question from @ZentorMixOfficial - Szkoła podstawowa - PolskiPrzeczytaj tekst.. Uwaga!. b) Dzieci bawiły się na dworzu.. TEKST: Ptak o pstrokatych piórkach, siedzący na ramieniu Visenny, zaskrzeczał, zatrzepotał skrzydełkami, z furkotem wzbił się .-Przeczytaj fragment wywiadu J. Osieckiego "Religa..

Za zaznaczenie i region 25 punktów.

Podkreśl w wyrazach litery ż i ó. Zapamiętaj to zdanie, zasłoń je kartką i napisz z pamięci najładniej jak potrafisz.. Gandalf spierał się o coś z krasnoludami.. A. gesund B. hatten C. geben D. schicken E. krank F .1. a) Przeczytaj tekst, a następnie wpisz do schematu wyrazy będące przykładami podanych w ramce zasad.. stóg- pieniądz- opad- wierz- mów- śledź- straż- obraz- spójrz- widz- krzew- mierz-Przeczytaj tekst i zaznacz wyrazy, których wymowa różni się od pisowni.. Odpowiadam za każdą książkę, którą wypożyczam z biblioteki.. Most kłamców Pewien bogaty handlarz postanowił odwiedzić swojego kuzyna mieszkającego w…Przeczytaj tekst.. Uwaga: trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Ania nie grzeszy skromnością.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.22 Przeczytaj tekst.tłumaczyć w następujący.. sposób: Niech inne.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1-3. kolega gazeta ołówek teatr dom lody okno, dom, agrafka, kino, liść, zegarek, but, film, mama, hak Wyrazy Sylaby Głoski Litery telefon .W zadaniach zamkniętych zaznacz prawidłową odpowiedź, wstawiając znak X we właściwym miejscu.. Przeczytaj tekst.. Zapisz w wyznaczonym miejscu, w jakim regionie mogła powstać dana wypowiedz..

Połącz wyrazy z właściwymi rysunkami.

W nawiasach podano, ile przykładów powinno znaleźć się w każdej kolumnie.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. słownika języka polskiego.. Zaznacz literę A albo B. W wypowiedzeniu Głównym "dyrygentem" zebrań czwartkowych był król Stanisław August podkreślonego wyrazu użyto w znaczeniu ___.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. 4.1. pojedynczym złożonymB 5. a) Razem z kolegą wyszliśmy porozmawiać na pole.Zamień podkreślone wyrazy na ich zdrobnienia.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Zadanie 1.. Następnie przepisz do zeszytu litery według podanego.. Jego utrzymanie zależy od wielu czynników.Przeczytaj tekst.. Otocz w nich czerwonymi pętlami litery oznaczające samogłoski, a niebieskimi - oznaczające spółgłoski.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz punkt.Bye for now, Tom Znajomość środków językowych E Przeczytaj tekst.. A. bring B. come C. far D. leave E. nice F. stay MOON RUBBISHPrzeczytaj tekst i wykonaj zadania: 14., 15. i 16.. Dopasuj do podanych objaśnień wyrazy z ramki, korzystając w razie potrzeby ze.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1-3.Przeczytaj tekst.. Oni to brat i siostra.. W podanym zdaniu podkreśl orzeczenie.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 1.-3.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj głośno podane wyrazy.Podkreśl litery oznaczające głoski które w wygłosie są wymawiane bezdźwięcznie.. Przepisz podane wyrazy tak, aby wystąpiły w nich zakończenia -uś, -unia, -unio, -uszek, -uszko.. notes n k Przeczytaj sylaby, połącz je w słowa i zaznacz w nich na niebiesko literę n, N.prawidłowe odpowiedzi oraz fragmenty tekstu, które do nich nawiązują.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki (8.1.-8.3.).. Następnie uzasadnij ich pisownię dodając inne ich formy lub tworząc wyrazy pokrewne.. Wklej odpowiednie ilustracje i napisz krótki tekst który mógłby ich skłonić do przyjazdu Wybrałam rzekę a na niej kawałek statku…N OPERONE W\ERUF] q Zadanie 8.. Czytelnia 3.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Tam stoi Nela, która ma 5 lat.. Podane wypowiedzenie zawiera jedno orzeczenie, więc jest zdaniem 4.1 ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt