Uzupełnij tabelę porównaj choroby wywołane przez różne gatunki

Pobierz

Choroby pasożytnicze dotykające tylko zwierzęta.. Nie mają wtórnej jamy ciała.. Jest roznoszony przez krwiopijną, trudną do zwalczenia, muchę tse-tse, w której organizmie przechodzi część swojego cyklu życiowego.Część pierwsza.. Określ, jaką liczbę chromosomów będzie za-wierać:Zarodziec malarii przenoszony przez komara widliszka powoduje malarię, chorobę często występującą wśród ludzi zamieszkujących strefę międzyzwrotnikową.. mutualizm, pasożytnictwo, konkurencja, drapieżnictwo.. Na podstawie tekstu uzupełnij tabelę: wpisz w każdym z jej wierszy nazwę zależności międzygatunkowych, które występują między organizmami wymienionymi w tabeli.. cholera gruźlica malaria odra świnka tężecChoroby pasożytnicze dotykające tylko ludzi.. Zakażenia gronkowcowe II.. W tabeli przedstawiono rodzaje oraz procentowy udział związków azotowych, wydalanych przez trzy gatunki kręgowców (A, B i C), które żyją w różnych środowiskach.. Wybierz je z poniższych.1.. Prace, ściągi i gotowce na studia.Anatomia i fizjologia - pozostałe Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę Czynniki stresujące, takie jak hałas, choroba czy niepokój przed egzaminem, pobudzają organizm do działania.. Moczówka prosta.. Zakażenia paciorkowcowe 2.. Wypracowania i ściągi dla liceum, szkoły podstawowej.. Jest schorzeniem związanym z zaburzeniem sekrecji hormonu antydiuretycznego ( wazopresyny ) w układzie przysadkowo- podwzgórzowym.Bryk.pl - Strefa wiedzy..

Przykładem takiej choroby jest owsica.

Obie te formy wykazują promienistą symetrię ciała i mają postać worka, którego .Spośród wymienionych poniżej chorób człowieka wybierz i podkreśl wszystkie te, które wywoływane są przez bakterie.. Zakażenia ziarniakami Gram-dodatnimi 1.. Okazało się, że energia aktywacji rozkładu 1 mola H2O2 bez udziału enzymu wynosi 75600 J, a z udziałem enzymu katalazy - 23100 J. Hydroliza 1 mola kazeiny bez udziału enzymu wymaga 86520 J, a w obecności enzymu trypsyny - 50400 J. a) Wyniki uzyskane w badaniach przedstaw w tabeli.Na podstawie tekstu uzupełnij tabelę: wpisz w każdym z jej wierszy nazwę zależności międzygatunkowych, które występują między organizmami wymienionymi w tabeli.. Zaznacz w tabeli wiersz, w którym prawidłowo zestawiono skutki zdrowotne wywołane zbyt niską zawartością wapnia i żelaza w organizmie człowieka.. Zadanie 30. gruźlica.. Parzydełkowce to wodne (głównie morskie) zwierzęta, których ciało zbudowane jest z dwóch warstw komórek (endodermy i ektodermy), połączonych mezogleą.. przyczyny i skutki chorób genetycznych anemia sierpowata, mukowiscydoza, fenyloketonuria, albinizm, choroba (pląsawica) Huntingtona zespół Downa Pls d … aje naj szybkoTak roznoszą się: gruźlica, dur brzuszny, wirusowe zapalenie wątroby typu A, glistnica, zatrucia pokarmowe..

U ssaków świdrowiec rozmnaża się przez podział komórki.

(0- 3 pkt) W tabeli przedstawiono liczbę chromoso-mów wybranych gatunków.. Przykłady: neosporoza; ezofagostomoza; trichostrongylidoza; gzawica; kokcydioza; zaraza stadnicza; dirofilarioza; kapilarioza; cheyletieloza; encefalitozoonoza; heksamitoza Uzupełniona tabela poniżej: Odpowiedź na zadanie z Puls życia 6Gruźlica | prątki gruźlicy | droga kropelkowa Wścieklizna | wirus wścieklizny | przez ugryzienie zwierzęcia Polio | Wirus polio | wraz z pokarmem ( drogą pokarmową ) Tężec | laseczki Tężca | przez rany w skórze To jest na pewno dobrze.. Choroby te nazywane są niekiedy chorobami brudnych rąk, ponieważ przyczyną ich szerzenia się jest brak higieny przygotowywania i spożywania posiłków.Spośród wymienionych poniżej chorób człowieka wybierz i podkreśl wszystkie te, które wywoływane są przez bakterie.. Mogą występować w dwóch postaciach - osiadłego polipa i swobodnie pływającej meduzy.. Wapń Żelazo A kamienie żółciowe spadek odporności B krzywica kości nadciśnienie tętniczeChorobę tę można leczyć neurochirurgicznie, natomiast choroby nowotworowe kory nadnerczy zwalcza się chirurgicznie, poprzez wycięcie uszkodzonej tkanki..

Zakażenia wywołane ziarniakami Gram-ujemnymi 1.

Wybierz je z poniższych.. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.Zaznacz poniżej dwie choroby układu pokarmowego (A-E), w których najczęstszym źródłem zakażenia jest pokarm, i które są wywołane działaniem bakterii chorobotwórczych.. A. cholera B. kiła C. dur brzuszny D. tężec E. borelioza 9.4.. Świdrowiec gambijski przenoszony przez muchę tse‑tse jest przyczyną śpiączki afrykańskiej .Pasożytuje on we krwi różnych ssaków (np. bydła), z których może być przeniesiony na człowieka.. (0-1) Wybierz i zaznacz w tabeli odpowiedź (A lub B, która jest poprawnym dokończeniem1.. Gatunek kręgowca Wydalane związki azotowej przemiany materii (w %) amoniak mocznik kwas moczowy A 96 2,5 1,5 B 21 75 4 C 1,5 3,5 95jak i ilościowym, uznane zostało za czynnik ryzyka wielu chorób.. Wskazówki: Wirusy, wiroidy, a także priony nie wykazują żadnych czynności życiowych poza organizmem zarażonego organizmu.Korzystną relację między dwoma osobnikami należącymi do różnych gatunków, w wyniku której zwiększają się szanse na przeżycie chociaż jednego z nich, nazywa się symbiozą..

Zakażenia wywołane przez pneumokoki (S. pneumoniae) 3.

Choroby bakteryjne I.. Informacja przenoszona jest drogą nerwową i hormonalną do wielu tkanek i narządów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt