Opis przypadku pacjenta na oddziale paliatywnym

Pobierz

Zadanie 1.: Opisz postępowanie medyczne z uwzględnieniem działań pielęgniarskich w Zespole Ratownictwa Medycznego, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i OIT w podanej niżej sytuacji.. Pacjentka cierpi na bóle stawów, wymaga pomocy przy wykonywaniu codziennych czynności.. BRACHYTERAPIA - PORADNIK PACJENTA 10Obecnie na świecie pięćdziesiąt milionów ludzi cierpi na demencje (zespoły otępienne), z czego aż 60-70% przypadków to osoby z chorobą Alzheimera [1].. Rodzina zgłasza problem z nietrzymaniem moczu.Postępowanie medyczne w medycynie paliatywnej uwzględnia świadomą wolę chorego i rodziny pacjenta.. Dzięki zaleceniom lekarza .Pacjentka jest w stanie ogólnym dobrym, obawia się o swoje zdrowie.. Jednak w medycynie paliatywnej należy mieć na uwadze, że podejmowane czynności nie mają na celu podtrzymywania czynności życiowych za wszelką cenę.. Pacjent paliatywny — opis: Diagnoza medyczna terminalnej fazy choroby przez lekarza hospicjum Udokumentowane zakończenie leczenia przyczynowego Zgoda pacjenta lub jego rodziny na piśmieOpis przypadku nr 1 Kobieta, lat 80, została przyjęta na oddział opieki paliatywnej, po przeniesieniu z oddziału neurologii, w lipcu 2008 roku.. Leczenie objawowe (nazywane też paliatywnym) - ma na celu zmniejszenie objawów choroby nowotworowej, czasem również wydłużenie czasu przeżycia z chorobą nowotworową..

Opis przypadku.

Przyczyną hospitalizacji było zaostrzenie POChP.. Przeprowadzono wywiad środowiskowy z mężem podopiecznej.. 2.Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych chorego.. Diagnoza pielęgniarska - wnioski z danych o pacjencie wskazujące na stan biopsychiczny Pacjentka większość czynności wykonuje samodzielnie.. Przy przyjęciu stan ogólny dobry.. Ciśnienie tętnicze.. "Broń w walce z COVID-19.. Opieka nad chorym bariatrycznym powinna opierać się na indywidualnym .Okazuje się jednak, że wszystkie przedstawione na zdjęciu leki są dzienną dawką przeznaczoną dla pacjenta na Oddziale Intensywnej Terapii.. Całość pogłębiono o wywiad i rozmowę z matką dziecka oraz obserwację uczestniczącą.. Uwzględnij metody postępowania z rodziną zmarłego i ewentualność wykonywania .Opis przypadku Pacjent, lat 26, przyjęty do Kliniki Rehabilitacji Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im.. Choroba została zdiagnozowana 12 lat temu, chociaż pacjent nie przypisywał jej dużego znaczenia, dopóki nie pojawiły się zaostrzenia.. Chory palił papierosyPrzypadek pacjenta Pacjent w wieku 64 z objawami odrętwienia prawej połowy ciała oraz ograniczeniem widzenia i mowy, zostaje przewieziony karetką do szpitala z podejrzeniem wystąpienia udaru.. Opis przypadkuPatologia, Studia Medyczne/licencjackie, Temat do wyboru: Samodzielnie opracuj procedury postępowania średniego personelu medycznego w przypadku zgonu pacjenta na oddziale, w którym jesteś zatrudniony (od momentu stwierdzenia stanu agonalnego do opuszczenia oddziału przez zwłoki i odesłania dokumentacji)..

Ilość wydalanego moczuOpis przypadku.

Młoda kobieta została przywieziona do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojskowego InstytutuZe względu na liczne powikłania, m.in. niewydolność układu oddechowego i układu krążenia, stanowi najczęstszą przyczynę zgonu pacjentów w OIT.. został przyjęty na oddział 27.09.2014r.. Poprzez torakotomię tylno‑boczną, przez 7 międzyżebrze po stronie prawej, usunięto torbiel o średnicy 4 cm, wychodzącą z mięśniówki przełyku.. Wymagał intensywnego nadzoru pielęgniarskiego oraz długotrwałej rehabilitacji.Opisywany przypadek 21-letniej pacjentki po nagłym zatrzymaniu krążenia ilustruje skuteczność zasto - sowania ultrasonografii point-of-care wspomagającej proces diagnostyczny w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.. i przebywał na nim do 05.10.2014r.. W trakcie przeprowadzonej diagnostykiOpieka pielęgniarska nad chorym w bezpośrednim okresie po zabiegu operacyjnym powinna się koncentrować na kilku ważnych elementach: ( według schematu PPP) 1.Kontrola stanu świadomości chorego.. -Obcinanie paznokci po kąpieli, gdy są miękkie i elastyczne.. Sześćdziesięcioletni pacjent od ponad 20 lat leczony z powodu schizofrenii.. Te leki, ampułki i pokarmy płynne są podawane ciężko choremu, wentylowanemu pacjentowi z koronawirusem na naszym Oddziale Intensywnej Terapii - codziennie.nakierowane bezpośrednio na likwidację zmiany nowotworowej, jego celem jest pełne wyleczenie pacjenta..

To nie długość życia jest celem medycyny paliatywnej, a jego jakość.Opis przypadku Pacjent W.G.

Spędziła w szpitalu na Oddziale Neurologicznym 4 tygodnie głównie w pozycji leżącej na plecach.. Na podstawie lokalizacji zmiany i badania histopatologicznego rozpoznano torbiel przełyku.Dokonano opisu przebiegu choroby dziecka i procesu pielęgnowania dziecka z ciężką postacią NF-1 na podstawie analizy dokumentacji lekarskiej i pielęgniarskiej.. W domu pacjentką opiekuje się mąż.. Opis przypadku.. 46-letniego mężczyznę, uczestnika wypadku komunikacyjnego (zderzenie dwóch samochodów), przyjęto na oddział urazowy w celu operacyjnego leczenia mnogich złamań kości obydwu kończyn dolnych.Zakres danych niezbędnych do określenia stanu społecznego pacjenta Pacjent mieszka z rodziną.. następnie pacjentka została przyjęta na Oddział Medycyny Paliatywnej.1..

Do szpitala został przy-Opis przypadku 65-letniego pacjenta operowanego z powodu pierwotnej torbieli przełyku.

W każdej chwili rodzina może oczywiście wypisać pacjenta na własne życzenie.Pacjenci z BMI powyżej 35, określani jako bardzo otyli (ang. morbidly obese), ze względu na liczne obciążenia oraz choroby towarzyszące (głownie ze strony układu krążenia i oddechowego oraz zaburzenia metaboliczne) stanowią istotny problem terapeutyczny i pielęgnacyjny w oddziale intensywnej terapii (OIT).. Chory otrzymał receptę do zrealizowania,ew.w przypadku pogorszenia staniu zdrowia zgłoszenie się do przychodn Problem: -problemy z oddychaniem Cel: -zmniejszenie duszności -zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.W dniach 10-11 października 2012 roku pacjent-ka była hospitalizowana w trybie pilnym na Oddziale Gastroenterologii szpitala rejonowego w miejscu za-mieszkania z powodu bardzo nasilonych dolegliwości bólowych jamy brzusznej z towarzyszącą uporczywą biegunką.. -Nie powinno się wycinać skórek przy paznokciach.Opis przypadku Pacjent 58-letni przyjęty na Oddział z powodu nagłego osłabienia siły mięśniowej prawych kończyn.. W wywiadzie uraz kręgosłupa szyjnego na poziomie C3-C4, pacjent prawdopodobnie upadł z wysokości i uderzył się w potylicę o .. Opis przypadku odnosi się do pacjenta w wieku 35 lat, który doznał urazu czaszkowo-mózgowego w wyniku postrzału w niejasnych okolicznościach.. W roku 2014 w Polsce określono liczbę ludzi z tym schorzeniem na 300000 do 500000 [2].obowiązującymi na Wydziale Nauk Medycznych.. Po zbadaniu przez lekarza, diagnoza lekarska-zapalenie oskrzeli.. Przeprowadzenie rozmowy z pacjentem i przekazanie informacji dotyczących pielęgnacji stóp w celu uniknięcia rozwoju stopy cukrzycowej: -Polecenie mycia stopy w ciepłej wodzie o temp 36-39 oC.. Pacjent poddany był zabiegowi operacyjnemu usunięcia ciała obcego z czaszki w trybie pilnym.. Chora w chwili przyję-cia na oddział opieki paliatywnej była w złym stanieStan ogólny pacjentki średnio-ciężki, leżąca, niezdolna do zmiany pozycji, przytomna z afazją ruchową, reaguje na imię i nazwisko.. Tętno.. Warunki mieszkaniowe są dobre.. Na badanie uzyskano zgodę Komisji Bioetyki nr 369/2010.. Rozpoznanie sepsy w głównej mierze opiera się na występowaniu objawów typowych dla SIRS oraz dla niewydolności poszczególnych układów.Prezentacja przypadku Przedstawiono studium indywidualnego przypadku 80-letniej pacjentki po udarze niedokrwiennym mózgu, przebywającej w śro-dowisku domowym.. W chwili przyjęcia RR wynosi 150/80 mmHg.. -Dokładne osuszanie stóp po każdej kąpieli.. Dyskusja Pacjentka wymaga pomocy przy wykonywaniu wszystkich czynności życiowych; wyłoniono 11 problemów pielęgnacyjnych i za-Oceny stanu psychicznego pacjenta dokonano na podstawie wnikliwej obserwacji, przeprowa-dzonego wywiadu (z chwilą poprawy stanu psychofizycznego) oraz danych zhistorii choroby i analizy dokumentacji medycznej.. W wywiadzie nieleczone nadciśnienie tętnicze, niko-tynizm (chory pali ok. 30 papierosów dziennie)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt