Sprawozdanie z odbycia stażu na nauczyciela kontraktowego

Pobierz

Szczegółowo omówiono m.in.: jak napisać sprawozdanie; na czym polega ocena dorobku zawodowego nauczycielaNauczyciel stażysta - Judyta Maria Pluto-Prądzyńska Miejsce odbywania stażu - Przedszkole Nr 22 w Koszalinie Czas trwania stażu - 01.09.2010r.. Ma na to maksymalnie 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju.na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności rozwoju zawodowego nauczyciela na okres stażu, przepisy nie określają również formy sprawozdania z po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, jednego dodatkowego stażu w.Nauczyciel stażysta: Natalia Butkiewicz Opiekun stażu: Anna Kajdaniak Czas trwania stażu: - 2 Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.Sprawozdanie dla nauczyciela stażysty z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego.. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania.2.. "Zakończenie Stażu - sprawozdanie z efektami rozwojowymi w zakresie rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli" - 4 kwietnia 2019 roku; • napisałam sprawozdanie z realizacji planu.. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.. Drogi Nauczycielu Kontraktowy!. Sprawozdanie uwzględnia działania w czasie realizowania działań w edukacji zdalnej..

Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego.doc.

Rozkład materiału.. Pobierz lub kup 6.15 zł.. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.. TERMIN STAŻU: Data rozpoczęcia 01.09.2012 Data zakończenia 31.05.2013 Opiekun mgr Beata Klimowicz.. Z czego zbudowana jest Ziemia.ppt.. Na zakończenie stażu nauczyciel kontraktowy przygotowuje sprawozdanie, które następnie przedstawia dyrektorowi.Nagłówek SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Nauczyciel stażysta: mgr ?. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu zawodowego.Mianowanie z mocy prawa - bez stażu.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.. Nauczyciel kontraktowy lub nauczyciel mianowany posiadający co najmniej stopień naukowy doktora może ubiegać się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego po odbyciu 9g ust.. Staż rozpoczęłam 1 września 2008 roku po zaopiniowaniu wniosku przez panią dyrektor Grażynę Szotek.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego..

- tożsamy z rocznym planem pracy nauczyciela.

"Nauczyciel kontraktowy lub nauczyciel mianowany posiadający co najmniej stopień naukowy doktora może ubiegać się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego po odbyciu stażu trwającego rok i 9 miesięcy.. Nauczyciel kontraktowy lub nauczyciel mianowany posiadający co najmniej stopień naukowy doktora może ubiegać się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego po odbyciu stażu trwającego rok i 9 miesięcy.Zakończenie stażu nauczyciela kontraktowego.. Poniższe sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.. Jednak skoro pierwsza umowa jest na zastępstwo, nie będę robić stażu, prawda?. Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej.. Jemy zdrowo - sałatka warzywna (scenariusz zajęć dla dzieci cztero-, pięcioletnich).. "* Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.Sprawozdanie z realizacji stażu nauczyciela starającego się o stopień nauczyciela mianowanego— I semestr.. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany, projekt planu rozwoju zawodowego załącza do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły..

Imię i nazwiska opiekuna stażu: mgr Dorota Kraszewska.

Stanowi podsumowanie realizacji założonych we wrześniu.Okres trwania stażu: 1 września 2015r.. Zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela.. Wiem co jem.ppt.Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.2.. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.Wydłużanie stażu.. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.Nauczyciel kontraktowy - w Polsce nauczyciel, który uzyskał decyzję administracyjną o nadaniu mu stopnia nauczyciela kontraktowego w systemie awansu zawodowego nauczycieli i jest zatrudniony w systemie oświaty.Opiekun stażu.. Nauczycielem mianowanym można zostać również bez Obowiązki nauczyciela kontraktowego w okresie stażu na stopień nauczyciela mianowanego c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju.Odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego..

Opiekun stażu: mgr ???

zatwierdzony plan rozwoju zawodowego realizowany w okresie stażu i sprawozdanie uwzględniające stopień jego realizacji, zmiany i modyfikacje wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia10.. Podobnie jak w przypadku stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, dyrektor Następnie dyrektor szkoły ustala ocenę pracy nauczyciela za okres stażu.. Sprawozdanie po odbyciu stażu.staż na nauczyciela kontraktowego, Poradniki, Projekty, Badania z: Statystyka, statystyka opisowa.. w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego - po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodzicówNauczyciel kontraktowy - awans na stopień nauczyciela mianowanego.. Komisja kwalifikacyjna przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną, podczas której nauczyciel stażysta ubiegający sie o awans na stopień nauczyciela kontraktowego: 1) przedstawia sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego; 2) odpowiada.Spis dokumentów nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.. Można to wcześniej ustalić z opiekunem lub dyrektorem szkoły.. w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego - po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodzicówJuliana Grunera w Świerznie (miejsce stażu) Świetlica (przedmiot nauczany) Mariola Fijałkowska (opiekun stażu) 1 3 Karty uczyciela proszę o zatwierdzenie mojego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt