Argumenty za tym że wokulski jest romantykiem

Pobierz

Za hojną opłatę i liczne prezenty informuje go o rodzinie Łęckich i o każdym kroku Izabeli.. Sam nie umie konsekwentnie wybrać żadnej z tych postaw, tym bardziej trudność z jednoznacznym określeniem bohatera ma czytelnik.. Wystarczy spojrzeć na jego pochodzenie.. Jest rozdarty pomiędzy tymi różniącymi się od siebie epokami.W tym okresie ukształtowały się jego idee i światopogląd, toteż mimo iż niedługo potem w Polsce nastał pozytywizm, to jego życiem często kierowało myślenie wywodzące się z minionych czasów.. To dla niej Wokulski robi interesy na wojnie, dla niej wkrada się w łaski jej ojca, dla niej organizuje spółkę handlową.Wokulski jest rozdarty między dwie postawy, dwie jakże skrajnie odmienne epoki.. Boi się utracić rozsądek i zdolność do racjonalnego postrzegania rzeczywistości.. Wokulski wybiera namiętność, ponieważ tylko ona gwarantujeWydaje się, że rozdarcie Judyma polega na tym, że wbrew przytoczonym wyżej faktom, nie jest on do końca przekonany do idei pozytywizmu.. Podstawową cechą romantyczną jest miłość, miłość szalona, maniakalna, taka, dla której Wokulski jest gotowy zrobić wszystko.. Drugą drzemiącą w nim naturą było romantyczne serce i związana z tym specyficzna wrażliwość na doznania emocjonalne.. Posiada także skłonność do gwałtownych zmian nastroju.. Jest człowiekiem z nizin społecznych, który zdobywa edukację na zagranicznej uczelni.Jednak jego natura nie pozwala mu spocząć na laurach, każe mu biec za następnym marzeniem..

Te argumenty świadczyłyby na korzyść Wokulskiego-pozytywisty.

Wokulski twierdzi, że nigdy go nie miał, ale według mnie miał je, tylko nie potrafił go wykorzystać.. Głównym argumentem, że w duszy był on romantykiem, jest jego stosunek do miłości, który przedstawiono w powyższym fragmencie.Że zaś każdy i za wszystko musiał jej płacić, więc miała trochę pieniędzy i z nich żyła".. Wtedy wizja miłości nie była już tak optymistyczna.Dochodzi do fortuny własną pracą i wysiłkiem; - Wokulski stoi na granicy dwóch światów: upadającej arystokracji i raczkującego świata kapitalizmu; - działalność filantropijna i społeczna (stara się pomóc biednym) - realizacja hasła pracy u podstaw; - w przeciwieństwie do romantyka w młodości rzuca się w wir pracy i nauki.. Jest mądra, dobrze zna ludzi, nie ma złudzeń, że Wokulski kiedykolwiek zdobędzie pannę Łęcką.szczęście - w tym do zatracenia się w miłości, choćby była nierozsądnie ulokowana, bo każdy człowiek ma prawo do przeżywania miłości w sposób indywidualny.. Spotyka się jednak z brakiem zrozumienia ze strony społeczeństwa.. Epizod ten jest charakterystyczny dla bohatera romantycznego.. cechy romantyka: - bierze udział w postaniu styczniowym - poświęca młodość patriotycznej walce, miłość ojczyzny jest dla niego ważną sprawą .To właśnie lektury romantyczne miały zasadniczy wpływ na ukształtowanie się podejścia Wokulskiego do miłości..

Na podstawie powyższych argumentów uważam, że Stanisław Wokulski jest romantykiem.

Kultywuje on bowiem wiedzę, pomimo ciężkich warunków życiowych.. Jednak zaślepienie miłosne nie zabiło w nim człowieka myślącego, dlatego też miłości tej towarzyszyło rozdarcie wewnętrzne.Wokulski romantyk jest ponadto człowiekiem bardzo wrażliwym, emocjonalnym, skłonnym do subtelnych rozważań nad kwestiami egzystencjalnymi.. On jednak zachował się jak romantyk i wrócił do ukochanej.Romantyk - zapalczywy, kieruje się emocjami - światopogląd ukształtowany pod wpływem romantycznych lektur - przechodzi metamorfozy - targany uczuciami - porywczy, chętny do udziału w akcjach społecznych, np. powstaniu styczniowym - zakochany bez pamięci, zapatrzony w jedną kobietę, całkowicie jej przyporządkowany - idealista, szuka miłości doskonałej, a znajduje tylko tragiczną - nieszczęśliwy, w apatii, depresji, ma myśli samobójcze - tajemniczy, ma przed bliskimi .Finał nieszczęśliwej miłości także sprawia, że Wokulskiego możemy nazwać romantykiem.. Najbardziej przekonuje mnie o tym sposób, w jaki kocha i jego przeszłość.. Zdjęcie przedstawia malarza Aleksandra Gierymskiego.Czasem wdawał się w spory z zatwardziałym romantykiem Ignacym Rzeckim i wtedy niejednokrotnie bronił pozytywistycznej postawy..

Judym jest w równiej mierze romantykiem, chociaż ukrywa to przed samym sobą.

Do innych bohaterów romantycznych upodabnia go także udział w walkach niepodległościowych i upodobanie do podróży.. Myślę, iż był w równym stopniu romantykiem, co pozytywistą.Utwór jest oczywiście inspirowany Lalką Bolesława Prusa, jedną z najważniejszych polskich powieści nurtu pozytywizmu.. Jacek Kaczmarski w bezpośredni sposób nawiązuje do losów pierwszoplanowych bohaterów książki: Stanisława Wokulskiego (Wokulski kocha Izabelę - odwołanie do głównego wątku romantycznego; Prosty kolejarz nie chce pojąć / Że można z życiem chcieć się .Głównym bohaterem utworu Bolesława Prusa pt. "Lalka" jest Stanisław Wokulski.. Jest romantykiem i pozytywistą, ponieważ dorastał w epoce romantyzmu, a żył w czasach pozytywizmu.. Jest postacią reprezentującą pokolenie epoki przejściowej.. Jest żądny wiedzy.Podobnie zresztą Wokulski reaguje na odrzucenie, gdyż niczym romantyczny kochanek chce popełnić samobójstwo.. Do innych należą: udział w zrywie narodowym oraz niepewność jego dalszych losów.Natomiast ostatnim argumentem, który przywołam, jest kwestia szczęścia.. Po odkryciu prawdziwego oblicza swojej ukochanej przeżywa taki szok, że próbuje popełnić samobójstwo, co jak wiadomo jest nieodłącznym elementem biografii prawdziwego romantyka (na przykład Mickiewiczowski Gustaw).Tragiczne zakończenie miłości powoduje, że Wokulski próbował popełnić samobójstwo..

We wnętrzu bohatera toczy się bowiem walka, o to, czy jest bardziej romantykiem, czy pozytywistą.

Jedne jego cechy zachwycają, a inne zrażają do tej postaci.. Miłość kojarzył z uniesieniem, zachwytem i szałem zmysłów.Wiele dowiadujemy się także w formie plotki, którą później weryfikuje sam opis zdarzenia, oraz z refleksji Wokulskiego o sobie samym.. Walczy z głosem serca.. Wokulski jest świadom tej walki, stąd częste są autorefleksje.Akceptacja ideałów tolerancji i asymilacji - co doskonale widać po stosunku Wokulskiego do Żydów.. Wokulski wraca do kraju, gdzie porzuca naukę na rzecz pracy w handlu.. Niestety Wokulski gubił się w takim świecie i dzięki temu wiele jego licznych pragnień, dążeń okazało się okrutnymi złudzeniami, które z czasem tracił.. Kupcy uważają, że jest uczonym, a uczeni, że jest kupcem.Można powiedzieć, że Wokulski jest romantykiem, który musiał się odnaleźć w nowej rzeczywistości dziejowej.. Gdy Stanisław był w Paryżu, mógł zostać tam z Geistem i pogłębiać swą wiedzę.. Wokulski tymczasem nawiązuje z nimi znajomość, szczerze zaprzyjaźnia się z żydowskim lekarzem Szumanem, a sklep przekazuje innemu Żydowi - Szlangbaumowi.Wokulskiego określa się mianem romantyka zabłąkanego w epoce pozytywizmu.. Oddaje swe usługi także Wokulskiemu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt